APDForum.com คือนิตยสารเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับออนไลน์ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการทหารที่จัดทำขึ้นทุก ๆ สามเดือน โดยผู้บัญชาการ กองบัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก APDForum.com เป็นสารคดีข่าวและการวิเคราะห์เกี่ยวกับจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในแถบแปซิฟิกโดยนักข่าวประจำ APDForum.com และนิตยสารเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นในระดับนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ทางทหารของภูมิาคเอเชียและแปซิฟิก

นักวิเคราะห์ประเมินฟิลิปปินส์และเวียดนามกับความชัดเจนกรณีทะเลจีนใต้

2012-05-17
โดย เรเน พี. อะคอสต้า
ผู้ประท้วงต่อต้านจีนพร้อมใจกันกล่าวคำประกาศจุดยืนของตนระหว่างการประท้วงที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในเดือนสิงหาคม 2554 กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าเวียดนามถือว่าจีนละเมิดอธิปไตยของตนในทะเลจีนใต้ [รอยเตอร์]

ผู้ประท้วงต่อต้านจีนพร้อมใจกันกล่าวคำประกาศจุดยืนของตนระหว่างการประท้วงที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในเดือนสิงหาคม 2554 กลุ่มผู้ประท้วงระบุว่าเวียดนามถือว่าจีนละเมิดอธิปไตยของตนในทะเลจีนใต้ [รอยเตอร์]

มะนิลา - นักวิเคราะห์ด้านการเมืองและความมั่นคงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเชื่อว่าฟิลิปปินส์และเวียดนามจำเป็นต้องวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอบโต้จีนในกรณีทะเลจีนใต้เพื่อปกป้องเขตแดนของตน Text

คาร์ไลเยิล เธเยอร์ ศาตราจารย์เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยนิวเซ้าท์เวลส์ ภายใต้โรงเรียนนายร้อยทหารบกของออสเตรเลีย เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีเบนินโย อาควิโน ที่สาม และเวียดนามกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (EEZ)

จากบทความของเธเยอร์เรื่อง "ความร่วมมือด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้ : ผลการประเมินแนวโน้มล่าสุด" เธเยอร์ระบุว่าความอ่อนแอของนานาชาติจะทำให้จีนยิ่งแสดงความแข็งกร้าวมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เธเยอร์ยังเรียกร้องให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และนานาชาติร่วมการเจรจาทางการทูตอย่างจีนอย่างจริงจัง

เธเยอร์เป็นนักวิเคราะห์ที่ถือทั้งสัญชาติออสเตรเลียและสหรัฐฯ กล่าวถึงความกังวลของตนเองเกี่ยวกับการแสดงออกของจีนกรณีข้อพิพาทเรื่องเขตแดน ท่าทีที่แข็งกร้าวและการรุกล้ำพื้นที่หมู่เกาะของฟิลิปปินส์และเวียดนามภายใต้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UNCLOS)

เธเยอร์ได้กล่าวถึงการรุกล้ำดินแดนของจีนใน Kalayaan Island Group (KIG) ของฟิลิปปินส์เมื่อปีก่อน รวมทั้งการใช้ความรุนแรงของเรือลาดตระเวณจีนกับเรือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่กำลังสำรวจทางธรณีวิทยาบริเวณรีดแบงค์ใกล้กับปาลาวัน

จากการวิเคราะห์ท่าทีของจีน เธเยอร์กล่าวว่าการบุกรุกดินแดนของฟิลิปปินส์โดยจีน และในพื้นที่บางส่วนของเวียดนามเป็นการแสดงสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างว่าเป็น "เขตแดน 9 จุด" หรือ "Ox tongue" ตามแผนที่ที่จัดส่งให้แก่กรรมาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับข้อจำกัดไหล่ทวีปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2552

"คำกล่าวอ้างของจีนยึดจากแนวหินเก้าจุดที่จีนยึดครองในแถบหมู่เกาะสแปรตลีย์ กล่าวคือจีนอ้างว่าแนวหินเหล่านี้เป็นหมู่เกาะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และทำให้จีนมีอำนาจอธิปไตยเหนือแนว 200 ไมล์ทะเลในเขต EEZ"

“นี่ถือเป็นคำกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ทางกฎหมาย หมู่เกาะจะต้องเป็นสถานที่ซึ่งมนุษย์อาศัยอยู่ได้และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง แนวหินดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้ และไม่ถือเป็นเขต EEZ หรือไหล่ทวีป" เธเยอร์กล่าวตามความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญทางทะเลอื่น ๆ

เขตแดน 9 จุดที่จีนกล่าวอ้างว่าเป็นเขต EEZ กินพื้นที่ของฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ UNCLOS ให้การรับรองไว้แล้ว

ทั้งนี้โครงการขุดสำรวจน้ำมันโดยประชาชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณรีดแบงค์ และในพื้นที่อื่น ๆ ของ KIG และเขตยึดครองของเวียดนามถูกมองโดยจีนว่าเป็นการขโมยทรัพยากรธรรมชาติและท้าทายจีน ซอง เอ็นไล ประธานคณะกรรมการของบริษัทขุดเจาะน้ำมันชายฝั่งแห่งชาติของจีน [CNOOC] ระบุว่าประเทศของตนต้องสูญเสียน้ำมันถึง 20 ล้านตันต่อปีหรือประมาณร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตนอกชายฝั่งเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวในทะเลจีนใต้

เธเยอร์กล่าวว่านายแยง รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแถลงนโยบายต่างประเทศของจีนไว้อย่างชัดเจนในเดือนมีนาคมปี 2554 ว่านโยบายดังกล่าวจะต้องมีขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น

คำประกาศดังกล่าวตามมาด้วยแถลงการณ์เตือนโครงการขุดสำรวจน้ำมันในน่านน้ำที่อ้างว่าอยู่ในแถบทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ยังมีการส่งยามตรวจการณ์และกำลังพลเพิ่มเติมอีกถึง 1,000 นายเพื่อดูแลน่านน้ำของจีนทำให้มีกำลังพลโดยรวมมากถึง 10,000 นาย

ความช่วยเหลือจากยักษ์ใหญ่

เนื่องจากทะเลจีนใต้ไม่ใช่เขตแดนที่ถูกใช้ประโยชน์โดยประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงอินเดียและสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่ง เธเยอร์จึงเชื่อว่าประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคเหล่านี้จะพร้อมให้ความช่วยเหลือฟิลิปปินส์และเวียดนามในการตอบโต้ท่าทีที่แข็งกร้าวของจีน

"นี่ถือเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐฯ และพันธมิตรของสหรัฐฯ รวมทั้งอินเดีย โดยทั้งสองจะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังในการกำกับดูแลความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่แห่งนี้ ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือของกลุ่มประเทศพันธมิตรก็จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับอาเซียนในการกำหนดข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับเขตแดนแถบทะเลจีนได้" เธเยอร์ กล่าว

นอกจากนี้ยังระบุว่าอาเซียนอาจร่วมกันจัดทำ "สนธิสัญญาร่วมเกี่ยวกับทะเลจีนใต้" ซึ่งหลังจากมีการพิจารณารายละเอียดแล้วอาจเปิดช่องให้ประเทศอื่น ๆ เข้าร่วมทำสนธิสัญญาด้วย

ทั้งนี้ เธเยอร์ยังไม่แน่ใจว่าสนธิสัญญาดังกล่าวจะมีผลกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจาก "ความกังวลและไม่แน่ใจ" ของประเทศสมาชิกเอง

เธเยอร์ยังได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์ท่าทีและปฏิบัติการที่แข็งกร้าวของจีนในเขตรีดแบงค์ จากการใช้กำลังกับเรือสัญชาติฟิลิปปินส์ที่กำลังทำการสำรวจทางธรณีวิทยา

 

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนนปัจจุบัน: 3.0 / 5 (250 ลงคะแนน)
 

ไม่มีความเห็นสำหรับบทความนี้ คุณต้องการเสนอความเห็นเป็นคนแรกหรือไม่

 
ส่งความเห็น

นโยบายว่าด้วยการแสดงข้อคิดเห็นของ APD Forum

*ฟิลด์บังคับ
1500 อักขระที่สามารถพิมพ์ได้ (1500 อักขระสูงสุด)

Button