APDForum.com คือนิตยสารเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม ฉบับออนไลน์ ซึ่งเป็นนิตยสารทางการทหารที่จัดทำขึ้นทุก ๆ สามเดือน โดยผู้บัญชาการ กองบัญชาการทหารสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก APDForum.com เป็นสารคดีข่าวและการวิเคราะห์เกี่ยวกับจีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ในแถบแปซิฟิกโดยนักข่าวประจำ APDForum.com และนิตยสารเอเชีย แปซิฟิก ดีเฟนส์ ฟอรัม เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นในระดับนานาชาติสำหรับเจ้าหน้าที่ทางทหารของภูมิาคเอเชียและแปซิฟิก

เร่ืองแปลกท่วัโลก

รูปปั้นซัดดัมสร้างความวุ่นวายอีกครั้ง
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ตำรวจอังกฤษจับกุมชายวัย 66 ปีด้วยข้อหาครอบครองชิ้นส่วน “ก้น” ของรูปปั้นสำริด ของอดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งถูกนำเข้ามาจากอิรักอย่างผิดกฎหมายหลังสงครามสิ้นสุดลง ชายคนดังกล่าวถูกจับฐานต้องสงสัยว่าละเมิดคำสั่งคว่ำบาตรอิรักที่ออกในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งห้ามการส่งออก “สมบัติทางวัฒนธรรมของอิรักโดยผิดกฎหมาย” รวมถึงโบราณวัตถุและสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมหรือศาสนา
บอลลูนส่งความช่วยเหลือและเค้ก
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 สมาชิกของกลุ่มช่วยเหลือซึ่งมีฐานอยู่ในกรุงโซลใช้บอลลูนยักษ์อัดก๊าซ เพื่อส่งถุงเท้าสำหรับสวมในฤดูหนาวข้ามพรมแดนไปยังเกาหลีเหนือ โดยกลุ่มสันติภาพเพื่อเกาหลีเหนือซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ปล่อยบอลลูนจากเมืองพาจู ประเทศเกาหลีใต้ ที่อยู่ใกล้กับเขตปลอดทหารซึ่งกั้นกลางระหว่างสองประเทศ ถุงเท้าคู่เดียวสามารถนำไปแลกกับอาหารมากพอที่คนคนหนึ่งจะอยู่ได้นานเป็นเดือนในประเทศเกาหลีเหนือ
ลูกเต่าเต็มเกาะ
แม้ว่าเต่าตนุจะจัดเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ แต่ในเกาะที่ห่างไกลของประเทศฟิลิปปินส์กลับมีลูกเต่าตนุอยู่เป็นจำนวนมาก อันเป็นผลจากความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเกือบสามทศวรรษ ตามรายงานขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่ชื่อ องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติ